هتل ارم قشم

شروع قیمت ها از

160,000

تومان
قشم، بلوار آزادگان، روبروی شیلات
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم

اتاق دو تخته C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
420,000 تومان

اتاق دو تخته B معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
440,000 تومان

اتاق دو تخته A معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
480,000 تومان

سوئیت یکخوابه دو نفره C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
520,000 تومان

اتاق دو تخته A رو به دریا

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
680,000 تومان

سوئیت یکخوابه دو نفره A معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
620,000 تومان

اتاق سه تخته C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
530,000 تومان

اتاق سه تخته B معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
615,000 تومان

اتاق سه تخته A رو به دریا

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
430,000 تومان

اتاق چهار تخته C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
620,000 تومان
هتل های دیگر در قشم