هتل ارم قشم

شروع قیمت ها از

160,000

تومان
قشم، بلوار آزادگان، روبروی شیلات
Qeshm Eram 45 - هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم
هتل ارم قشم

اتاق دو تخته C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
420,000 تومان

اتاق دو تخته B معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
440,000 تومان

اتاق دو تخته A معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
480,000 تومان

سوئیت یکخوابه دو نفره C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
520,000 تومان

اتاق دو تخته A رو به دریا

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
680,000 تومان

سوئیت یکخوابه دو نفره A معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
620,000 تومان

اتاق سه تخته C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
530,000 تومان

اتاق سه تخته B معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
615,000 تومان

اتاق سه تخته A رو به دریا

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
430,000 تومان

اتاق چهار تخته C معمولی

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
620,000 تومان
هتل های دیگر در قشم