هتل پرشین گلف قشم

شروع قیمت ها از

110,000

تومان
قشم، درگهان، میدان انقلاب
Qeshm Persian golf 03 - هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشین گلف قشم

اتاق دو تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
110,000 تومان

اتاق سه تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
180,000 تومان

اتاق چهار تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
240,000 تومان

اتاق پنج تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
270,000 تومان

اتاق شش تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
300,000 تومان

اتاق هفت تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
330,000 تومان

اتاق هشت تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
360,000 تومان

اتاق نه تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
390,000 تومان

اتاق ده تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
420,000 تومان
هتل های دیگر در قشم