هتل پرشین گلف قشم

شروع قیمت ها از

110,000

تومان
قشم، درگهان، میدان انقلاب
هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشین گلف قشم
هتل پرشین گلف قشم

اتاق دو تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
110,000 تومان

اتاق سه تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
180,000 تومان

اتاق چهار تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
240,000 تومان

اتاق پنج تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
270,000 تومان

اتاق شش تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
300,000 تومان

اتاق هفت تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
330,000 تومان

اتاق هشت تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
360,000 تومان

اتاق نه تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
390,000 تومان

اتاق ده تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
420,000 تومان
هتل های دیگر در قشم