هتل رویال قشم

شروع قیمت ها از

210,000

تومان
قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین، درب جنوبی بازار ستاره
photo 2019 06 18 17 48 30 - هتل رویال قشم
هتل رویال قشم
هتل رویال قشم
هتل رویال قشم
هتل رویال قشم
هتل رویال قشم
هتل رویال قشم

دو تخته (ديد به ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
240,000 تومان

سوئيت يک خوابه دو تخته (ديد به ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
220,000 تومان

دو تخته (ديد به خیابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
240,000 تومان

دو تخته (ديد به دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
226,000 تومان

سه تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
285,000 تومان

سوئيت يک خوابه سه تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
290,000 تومان

سه تخته(رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
275,000 تومان

سه تخته (رو به دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
320,000 تومان

چهار تخته (رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
350,000 تومان

چهار تخته(ديد دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
390,000 تومان

سوئيت دو خواب پنج تخته (رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
430,000 تومان

سوئيت دو خواب پنج تخته(ديد دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
485,000 تومان

سوئيت دو خوابه 6 تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
490,000 تومان

سوئيت دو خوابه 6 تخته کانکت

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
ندارد
قیمت 1 شب
480,000 تومان
هتل های دیگر در قشم